Resmi Gazete’de bugün (21.03.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7441 Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun
TBMM KARARI
1359 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 137)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine Yönelik Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6974)
YÖNETMELİK
–– Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2018/15851 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2022 Tarihli ve 2018/12653 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/12/2022 Tarihli ve 2019/39998 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2019/14001 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37305 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2020/5353 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2019/38336 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2020/2395 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir